Άγιος Σπυρίδωνας

Είναι η εκκλησία των παλαιοημερολογιτών της Αραδίππου. Κτίστηκε το 1963-1965. Τον τόπο δώρισε η Ανδριανή Κουρούγιαννη κατόπιν μιας πρακτικής θεραπείας που της έγινε από τον Κυριάκο Ζήνωνος (Ζούρκα). Όταν η Ανδριανή πληροφορήθηκε ότι αναζητείτο χώρος για ανέγερση εκκλησίας για τους παλαιοημερολογίτες, δώρισε το οικόπεδο με την παράκληση η εκκλησία να κτιστεί επ’ ονόματι του Αγίου Σπυρίδωνα εις μνήμη του ανδρός της Σπυρίδωνα.