Αής Στράτηγος

Κτίστηκε το 1950 στον τόπο όπου κάτω από ένα μικρό στέγαστρο βρισκόταν η εικόνα του Αγίου. Κατά πάσα πιθανότητα το όνομα οφείλεται στην παράδοση που θέλει τον Άγιο «να στρατεύει τα μωρά». Προς τούτο οι μητέρες κάθιζαν τα μωρά τους πάνω σε μια πέτρα στην αυλή της εκκλησίας και μετά τα καλούσαν να πάνε κοντά τους, κάνοντας έτσι τα πρώτα τους βήματα. Μερικές μητέρες τοποθετούσαν και τα παπουτσάκια του μωρού τους ως αφιέρωμα στον Άγιο. Το εκκλησάκι λειτουργείται στις 8 Νοεμβρίου.