Αής Γιώρκης ο φτωχός

Το ξωκλήσι αυτό βρίσκεται στην περιοχή της Ριζοελιάς παρά το κέντρο Κοσμύρια. Η παράδοση λέει ότι κατά το κτίσιμο της εκκλησίας του Αποστόλου Λουκά χρησιμοποιήθηκαν υλικά που αφαιρέθηκαν από τον Άη-Γιώρκη. Ακολούθησε μεγάλο θανατικό στην Αραδίππου, πράγμα που ανάγκασε τους Επιτρόπους να επιστρέψουν τα υλικά και να ανοικοδομήσουν το εκκλησάκι.

Κύριο χαρακτηριστικό του ήταν οι εικόνες του που βρισκόταν σε πλαίσια από σκαλισμένο ξύλο. Κάτω από τις εικόνες υπάρχουν σε αψίδες οι φυσιογνωμίες των δώδεκα Αποστόλων.