Άης - Θωμάς

Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της Κοινότητας πολύ κοντά στον Απόστολο Λουκά. Η περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε το επίκεντρο της παλιάς Αραδίππου. Η εκκλησία καταστράφηκε από φωτιά και ανοικοδομήθηκε, όπως είναι σήμερα, το 1951. Στο βόρειο μέρος της εκκλησίας φαίνεται ακόμα ένας παλιός τοίχος.