Η Βασούλα Ελευθερίου, που έδωσε το όνομά της στο ΤΑΜΕΙΟ της Αραδίππου, αρρώστησε με λευχαιμία το 1987. Έγινε τότε μια ερανική προσπάθεια, σχεδόν παγκύπρια, για να μπορέσει η αείμνηστη Βασούλα να θεραπευθεί. Η μετάβασή της στη Βρετανία για θεραπεία τελικά δεν μπόρεσε να τη σώσει. Πέθανε το 1993, αφήνοντας ένα μεγάλο δώρο για την Αραδίππου. Άφησε ένα ποσό περίπου £32.000, που περίσσεψε από τον έρανο, και η οικογένειά της με πολλές ευχαριστίες το παράδωσε στον τότε δήμαρχο κ. Αντρέα Τράττο για να χρησιμοποιηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Με το ποσό αυτό ως απαρχή ιδρύθηκε το «Ταμείο Αλληλεγγύης Αραδιππιωτών Βασούλα Ελευθερίου» που έταξε σαν σκοπό τη θεραπεία, τη στήριξη και την ελπίδα στους άπορους ασθενείς της Αραδίππου.

Πρόεδρος του ταμείου είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος της Αραδίππου, μέλη του εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων της Αραδίππου και άτομα – εθελοντές που αποδέχονται πλήρως τους σκοπούς και τους στόχους του ταμείου.

Αιτητές οικονομικής στήριξης είναι άποροι και δυσπραγούντες ασθενείς, κάτοικοι Αραδίππου. Όταν επιθυμούν να λάβουν βοήθεια από το ταμείο, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο, το υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου, το οποίο εξετάζει κάθε αίτηση με κάθε σοβαρότητα.

Μέχρι σήμερα στηρίκτηκαν εκατοντάδες ασθενείς και το χαμόγελο και η ελπίδα άνθισαν στα πρόσωπα τους.

Το 1998 το Ταμείο συστάθηκε και επίσημα με Καταστατικό και άδεια λειτουργίας από τις κρατικές υπηρεσίες και έκτοτε απέκτησε και νομική οντότητα.

Με βάση το καταστατικό, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.  Όλες οι θέσεις στο Συμβούλιο είναι εκλέξιμες, εκτός από τη θέση του Προέδρου.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το  Ταμείο συνεργάζεται στενά με τις εκκλησίες της Αραδίππου, τα οργανωμένα σύνολα, τα σχολεία, οικονομικούς οργανισμούς, τους γιατρούς της Κοινότητας, τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Κράτους και άλλους φορείς.

Κύρια οικονομική προσπάθεια του Ταμείου είναι ο ετήσιος Παγκοινοτικός έρανος στην Αραδίππου μέσα στο μήνα Μάρτιο.

Το Ταμείο δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικονομικά δυσπραγούντες ασθενείς, αλλά φροντίζει να ενημερώνει και να πληροφορεί τους κατοίκους της Αραδίππου για ιατρικά θέματα και τρόπους αντιμετώπισης της θεραπείας των ασθενών με διαλέξεις ειδικών, σεμινάρια υγείας και εκδηλώσεις που στοχεύουν στην καλύτερη ζωή.

Ο Δήμος Αραδίππου αγκαλιάζει το Ταμείο, το στηρίζει, το ενισχύει και το αξιοποιεί για την καλύτερη ζωή των πολιτών και κατοίκων της Αραδίππου.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Από το 1998 διατέθηκαν τα εξής ποσά, κατά κατηγορία πάθησης:

Για καρκινοπαθείς

€124,000

Για ασθενείς με μυοπάθειες      

€  60,000

Για ασθενείς με καρδιοπάθειες

€  35,000

Για ασθενείς με κινητικά προβλήματα

€  25,000

Σύνολο

€340,000