Τον τελευταίο χρόνο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο Δήμο μας που περιγράφονται πιο κάτω. Υπάρχουν βέβαια και ανάγκες και σχέδια για άλλα αναπτυξιακά έργα στον Δήμο μας, όμως η παρούσα γενική οικονομική κρίση, μάλλον θα καθυστερήσει την υλοποίησή τους.

1. Κατασκευή του οδικού δικτύου στη βιοτεχνική ζώνη

Το έργο με βάση το συμβόλαιο  που έχει υπογραφεί είναι της τάξης των €2,369,000.00. Η κυβερνητική συνεισφορά ανέρχεται στα 2/3 του ποσού και του Δήμου το υπόλοιπο. Το έργο ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 και έχει βασικά συμπληρωθεί εκτός από μέρος των ασφαλτικών εργασιών και πεζοδρομίων για τα οποία αναμένεται το σχετικό κονδύλι από την κυβέρνηση.

Οι εργασίες που προβλέπονται από το συμβόλαιο περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου οδικού δικτύου με ασφαλτικό σκυρόδεμα και νέα πεζοδρόμια με όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες, δηλαδή τηλεπικοινωνίες, παροχή ηλεκτρισμού και υδατοπρομήθεια. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα προσφέρονται πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας, αφού πριν από την έναρξη του έργου η  περιοχή ήταν δύσβατη με μεγάλες υψομετρικές διαφορές και οι δρόμοι χωμάτινοι, μια κατάσταση που δυσκόλευε τους εκεί στεγαζόμενους βιοτέχνες να εργαστούν αποδοτικά.

2. Κατασκευή κυρίου οδικού άξονα στη βιομηχανική περιοχή και στην ειδική βιομηχανική ζώνη Αραδίππου

Το έργο είναι της τάξης των €2,399,000.00 και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την κυβέρνηση, Ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2010 και θα ολοκληρωθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2012.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση της κατασκευής του κεντρικού οδικού άξονα της περιοχής, πάρα πολλά τεμάχια, τα οποία στην παρούσα φάση είναι περίκλειστα, θα αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης σε δρόμο και αξιοποίησής τους, γεγονός που θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια των εργασιών αυτών, η κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων θα βοηθήσει στην επιτυχή επίλυση του προβλήματος των πλημμυρών της περιοχής.

3. Κέντρο πολιτισμού

Το έργο αφορά τη συντήρηση/επιδιόρθωση διατηρητέας οικοδομής στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ στην Αραδίππου με αναμενόμενο κόστος γύρω στις €140,000.00.

Γίνονται προσπάθειες μεγάλο μέρος του κόστους να καταβληθεί από Ευρωπαϊκό κονδύλι.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2011 και ολοκληρώνονται εντός του μηνός Μαΐου 2012.