Της Επιτροπής Γεωργίας & Περιβάλλοντος προεδρεύει ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Καρίττεβλης και μέλη του είναι δημότες που έχουν ενδιαφέρον γι’ αυτά τα θέματα.

Σκοπός της επιτροπής είναι ειδικά η επίλυση προβλημάτων που αφορούν τους γεωργοκτηνοτρόφους και γενικά η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Θέματα που θα απασχολήσουν  την επιτροπή είναι τα ακόλουθα:

1) Συντήρηση αγροτικών δρόμων

Γίνεται 1-2 φορές τον χρόνο, κυρίως προς το τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου μετά τις βροχές και πριν αρχίσουν οι γεωργοί τον θερισμό.

 

2) Προσπάθεια εγγραφής άγραφων αγροτικών δρόμων

Υπάρχουν αρκετοί άγραφοι δρόμοι και χρειάζεται η καλή θέληση των ιδιοκτητών τεμαχίων γης που επηρεάζονται. Σίγουρα, αν υπάρχει θετική ανταπόκριση από αυτούς, διευκολύνονται τα πράγματα.

 

3) Καθαριότητα και εφαρμογή καλών πρακτικών διατήρησης του φυσικού χαρακτήρα των γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών

Όπου υπάρχει δυνατότητα, συστήνεται κάποια δενδροφύτευση, για να βελτιώνεται κάπως το βαρύ περιβάλλον. Επίσης γίνονται συστάσεις για συχνούς ψεκασμούς αλλά και δολωματική εκστρατεία για καταπολέμηση της ποντίκας. Γενικά τα ψηλά επίπεδα καθαριότητας στους χώρους αυτούς προλαμβάνουν και απαλλάσσουν από αρκετά προβλήματα.

 

4) Ενημέρωση των γεωργοκτηνοτρόφων για Ευρωπαϊκά κονδύλια και επιδοτήσεις 

Θα προσπαθήσουμε να υπάρχει συστηματική ενημέρωση για ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας με την οποία είναι συμβλημένος και ο Δήμος μας.

 

5) Χωροταξία και ανάπλαση περιβάλλοντος

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών θα γίνει προσπάθεια για να γίνει ένας καλός και έγκαιρος προγραμματισμός για το θέμα αυτό.

 

6) Απλοποίηση της διαδικασίας εξαγοράς μικρών τεμαχίων πρασίνου από τους ιδιοκτήτες τους και χρήση των σχετικών εσόδων για  αγορά μεγαλύτερων τεμαχίων για πράσινο

Πρόκειται για διαδικασία που ήδη υπάρχει και σύμφωνα με την οποία ο αιτητής διαχωρισμού οικοπέδων που είναι υποχρεωμένος να αφήσει χώρο πρασίνου, μπορεί να ζητήσει να αγοράσει το χώρο αυτό από τον Δήμο και να τον εντάξει στα οικόπεδά του. Αν τα τεμάχια πρασίνου είναι πολύ μικρά, μετατρέπονται στην πράξη σε εστίες ακαθαρσιών.

Επειδή η διαδικασία είναι μάλλον πολύπλοκη και με ψηλό κόστος για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να εξαγοράσουν, οδηγεί σε ουσιαστική αχρήστευση του θεσμού.  Ως εκ τούτου θα επιδιωχθεί η απλοποίησή της και πιο χαμηλές τιμές. Τα χρήματα που θα εισπράττονται από τον Δήμο θα καταλήγουν σε ειδικό ταμείο για την αγορά μεγάλων τεμαχίων γης που θα μετατρέπονται σε χώρους πρασίνου.  

 

7) Δενδροφυτεύσεις/Αναβαθμίσεις πάρκων 

Σε συνεργασία με τον Τομέα Κήπων του Δήμου και το Τμήμα Δασών, θα προσπαθήσουμε να δενδροφυτεύσουμε όσα πιο πολλά τεμάχια γης μπορέσουμε. Επίσης  αρκετά πάρκα χρειάζονται αναβάθμιση και ήδη υπάρχει σχεδιασμός για να γίνουν πιο φιλικά για τους δημότες μας.

 

8) Καθαρισμός πάρκων και οικοπέδων

Για τον καθαρισμό πάρκων αφιερώνεται πολύς χρόνος, έτσι που να είναι προσβάσιμα και πάντα καθαρά.

 

9) Καθαρισμός πεζοδρομίων/ειδικοί όροι δενδροφύτευσης στα πεζοδρόμια

Το θέμα των πεζοδρομίων μάς προβληματίζει πάρα πολύ. Η ανεξέλικτη δενδροφύτευση και ειδικά η φύτευση θάμνων σ’ αυτά γίνεται αιτία παρεμπόδισης της άνετης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα πεζοδρόμια είναι δημόσια και δεν ανήκουν σ’ αυτούς που τα έχουν δημιουργήσει.  Η δενδροφύτευση πρέπει να αποφεύγεται από τους δημότες και, αν θα γίνεται, πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με το υπεύθυνο τμήμα του Δήμου. Τα δέντρα που ήδη υπάρχουν πρέπει να κλαδεύονται με τρόπο που να επιτρέπουν την ευχερή χρήση των πεζοδρομίων από τους πεζούς.

 

10) Αναβάθμιση δάσους Ριζοελιάς/Επαφή με το Τμήμα Δασών

Με πρωτοβουλία δημοτών γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης του πάρκου του δάσους Ριζοελιάς με τη δημιουργία καφεστιατορίου και επιδιόρθωση των δρόμων έτσι που να απολαμβάνουν ένα από τους καλύτερους χώρους μας όλοι οι δημότες. Η επαφή με το Τμήμα Δασών είναι συνεχής και σύντομα θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.

 

11) Δημιουργία Γραμμικού Πάρκου – Παραποτάμιου Πάρκου

Γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας πρασίνου εκατέρωθεν του ποταμού Αρχάγγελου. Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος που πιστεύουμε ότι θα ευχαριστεί τους πεζοπόρους και θα δίνει την ευκαιρία να το απολαμβάνουν οι φυσιολάτρες.

 

12) Θέματα που αφορούν τον Αναδασμό Αραδίππου 

Ένα μεγάλο έργο, που ξεκίνησε στον Δήμο μας εδώ και χρόνια, πάει προς τελική κατάληξη.  Όλοι όσοι θα έχουν τεμάχια στον αναδασμό θα έχουν πρόσβαση σ’  αυτά.  Ελπίζουμε να γίνουν τέτοιες ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε το κάθε τεμάχιο να έχει ύδρευση με νερό από το Νότιο Αγωγό.

 

13) Τοπιοτέχνηση  των αρχαίων της Παναγίας των Αμπελιών και του γεφυριού του ποταμού Καμίτση

Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, θα γίνουν ενέργειες για ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Παναγίας Αμπελιών και του γεφυριού του ποταμού Καμίτση.

 

14) Καθορισμός και εντοπισμός διατηρητέων

Μαζί με την Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων θα εντοπισθούν παλαιά κτίσματα και θα γίνουν προσπάθειες να γίνουν διατηρητέα, έτσι που να μείνουν θύμισες από το παρελθόν πριν το μπετόν τσιμεντώσει τα πάντα.

 

15) Θέματα ανακύκλωσης

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης τρέχει ομαλά.  Με λίγη προσπάθεια από όλους μας θα πάει ακόμα καλύτερα και τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια για όλους.

 

16) Πράσινο σημείο

Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμος μας κατάφερε να δημιουργήσει το πράσινο σημείο. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια όπου τοποθετούνταν σε διάφορες γειτονιές μεγάλοι μεταλλικοί κάδοι (skip) στους οποίους οι δημότες έριχναν τα ογκώδη σκύβαλά και τα κλαδέματά τους, δημιουργώντας όμως συχνά εστίες ακαθαρσιών και μολύνσεων, ο Δήμος απεφάσισε τη συγκέντρωσή τους σε ένα ελεγχόμενο χώρο, ο οποίος έχει λύσει τα προβλήματα που παρουσιάζονταν.