Ο Δήμος Αραδίππου διοργανώνει συνέδριο στις 24 - 26 Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «ΕU POLIS»  με άλλες  αδελφοποιημένες πόλεις. Το συνέδριο θα γίνει στο ξενοδοχείο PALM BEACH  στη Λάρνακα και σε αυτό θα συμμετάσχουν οι Δήμοι Αραδίππου, Νεάπολης, Μουρεσίου, Νέας Απολλωνίας, Ferrazzano Ιταλίας και Κέλμε Λιθουανίας. Την έναρξη  του συνεδρίου θα κηρύξει στις 24 Σεπτεμβρίου  ο  Πρέσβυς κ. Λεωνίδας Μαρκίδης,   Διευθυντής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης & Οικονομικών Θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών . Το συνέδριο θα λήξει στις 26 Σεπτεμβρίου με την αδελφοποίηση  του Δήμου Αραδίππου με το Δήμο Νέας Απολλωνίας. Το συνέδριο θα υλοποιηθεί μετά από  έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Αραδίππου στο πλαίσιο του προγράμματος «Europe for Citizens».  

Τα θέματα του συνεδρίου είναι:  

  • Μέτρα κατά των κλιματικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο
  • Συνεισφορά τοπικής αρχής στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και καταπολέμηση φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας
  • Ρόλος τοπικής κοινωνίας και  οργανώσεων νεολαίας στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
  • Ρόλος της τοπικής αρχής στις ευρωεκλογές και προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρώπη
  • Ο ρόλος των γυναικών στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας στη τοπική αυτοδιοίκηση  

Σκοπός  του συνεδρίου είναι η ενδυνάμωση των αδελφικών δεσμών των Δήμων και των πολιτών τους, η  ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και  η ανταλλαγή εμπειριών σε περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά θέματα έχοντας ως κεντρικό άξονα  μια ενωμένη Ευρώπη.