Ένταξη Δήμου Αραδίππου σε νέο συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών με τίτλο «Προγράμματα Ένταξης από τοπικές Αρχές προς Υπηκόους Τρίτων Χωρών»

Στα πλαίσια υλοποίησης πολύμορφων Δράσεων επιχορηγημένων από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμος Αραδίππου, υπέγραψε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου,  σύμβαση επιδότησης για υλοποίηση της Δράσης «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές».

Στόχος του έργου, είναι η υποβοήθηση της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Κυπριακή Κοινωνία και η βελτίωση πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με τους ΥΤΧ. Η ενεργός συμμετοχή και δραστηριοποίηση του Δήμου Αραδίππου, ως ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ομαλότερη ένταξη των ΥΤΧ που ζουν στην Επαρχία Λάρνακας. Με οδηγό του το τρίπτυχο «Αλληλεγγύη, Πρόοδος και Ευημερία», ο Δήμος Αραδίππουθα επιδιώξει να προβάλει και να τονίσει για ακόμη μία φορά, ότι βρίσκεται δίπλα στους ΥΤΧ προκειμένου να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν, όσο το δυνατό πιο ομαλά, στην καινούργια πραγματικότητα της ζωής τους  και στα καινούργια δεδομένα που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Η συγκεκριμένη Δράση που θα υλοποιήσει ο Δήμος Αραδίππου περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενέργειες:

  • Εκμάθηση ξένης γλώσσας σε ΥΤΧ
  • Εκμάθηση Η/Υ σε ΥΤΧ
  • Κοινωνικός Προσανατολισμός σε ΥΤΧ ( Ιστορία της Κύπρου, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα της Κύπρου)
  • Κοινωνική Φροντίδα και σχολική στήριξη σε παιδιά ΥΤΧ
  • Υλοποίηση ενός πολιτιστικού Φεστιβάλ μεταξύ ΥΤΧ και Κυπρίων
  • Υλοποίηση ενός Αθλητικού Φεστιβάλ μεταξύ ΥΤΧ και Κυπρίων

Όλες οι ενέργειες πρέπει να καλύψουν συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και όλο το Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 30/06/2014.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 119.135€.

Όλες οι ενέργειες της Δράσης είναι επιχορηγημένες κατά 95% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και 5% από την Κυπριακή Δημοκρατία.