Η ανάγκη για τη σύσταση της Επιτροπής προέκυψε λόγω της ύπαρξης αρκετών βιοτεχνικών και βιομηχανικών περιοχών στα όρια του Δήμου Αραδίππου.  Σκοποί της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

  • H στήριξη και υποβοήθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έδρα την Αραδίππου, που, λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά μέσα από διάφορες παρουσιάσεις/ημερίδες, που θα πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή σε συνεργασία με συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομολόγους και λογιστές.
  • Η συνεργασία με τεχνοκράτες του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου για την εξεύρεση επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων για τους βιοτέχνες και βιομήχανους και για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
  • Η προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Αραδίππου λόγω της βολικής γεωγραφικής της θέσης (κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι Λάρνακας).
  • Η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση νέων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην Αραδίππου.
  • Η συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων ρύπανσης  του περιβάλλοντος με απόβλητα από τις βιοτεχνίες & βιομηχανίες.           

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ. Παύλος Κίτσης, Δημοτικός Σύμβουλος