Άδεια κατοχής σκύλου

Η κατοχή σκύλων προβλέπεται από τον «περί Σκύλων Νόμο του 2002», Ν. 184(Ι)/2002. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, όλοι οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι σκύλων ηλικίας 3 μηνών και άνω είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν άδεια κατοχής σκύλου από την τοπική αρχή, στην προκείμενη περίπτωση από τον Δήμο Αραδίππου. Για να εξασφαλισθεί αυτή η άδεια, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του σκύλου, που πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 16 χρόνων, θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

Να πάρει τον σκύλο σε εγγεγραμμένο κτηνίατρο  ο οποίος:

 1.  
  1. θα του εκδώσει πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας·
  2. θα του εμφυτεύσει την ηλεκτρονική μικροσυσκευή μόνιμης σήμανσης (microchip), που σκοπό έχει τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του σκύλου σε περίπτωση που αυτός θα καταστεί αδέσποτος.
  3. θα του εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό σήμανσης.
 2. Να προσκομίσει το πιστοποιητικό σήμανσης στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για να γίνει η εγγραφή του σκύλου στο μητρώο σκύλων που τηρεί το Τμήμα. Η εγγραφή γίνεται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού.
 3. Να προσκομίσει στο Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου:
  1. το πιστοποιητικό της ηλεκτρονικής μικροσυσκευής αναγνώρισης (microchip)·
  2. το πιστοποιητικό εγγραφής στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες·
  3. το δελτίο υγείας του σκύλου.
 4. Να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση για άδεια κατοχής σκύλου.
 5. Να καταβάλει τα τέλη άδειας κατοχής σκύλου, που είναι τα ακόλουθα:
 • για αρσενικούς σκύλους, στειρωμένους ή μη

€20.50

 • για θηλυκούς σκύλους, στειρωμένους ή μη

€20.50

 • για επικίνδυνες φυλές στειρωμένων σκύλων (PitBullTerrierή AmericanPitBull, JapaneseTossa, DogoArgentine, FilaBrazileiro)

€170.00

 

Οι κτηνοτρόφοι, οι βοσκοί και οι τυφλοί που έχουν σκύλο, πρέπει να βγάλουν την πιο πάνω άδεια, δεν πληρώνουν όμως τέλη.

Εφόσον γίνουν τα πιο πάνω, ο Δήμος Αραδίππου εκδίδει την άδεια κατοχής του σκύλου.

Η εμφύτευση της  μικροσυσκευής σήμανσης του σκύλου και η εγγραφή του στο μητρώο του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών θα γίνει μόνο μια φορά στην ζωή του σκύλου. Η διαδικασία έκδοσης όμως της άδειας κατοχής του σκύλου (πιο πάνω παράγραφοι 3.3, 4 & 5) θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

 

Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη σκύλου

Με βάση τον «περί Σκύλων Νόμο του 2002», κάθε ιδιοκτήτης σκύλου έχει μια σειρά από υποχρεώσεις, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται, αν δεν θέλει να αντιμετωπίσει τις ποινές που προβλέπει ο νόμος. Οι βασικές του υποχρεώσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχει αναρτημένη πινακίδα με την προειδοποίηση «Προσοχή σκύλος» έξω από την οικία ή το υποστατικό του.
 • Να φροντίζει ώστε ο σκύλος να μην προκαλεί οχληρία στους περιοίκους και να μην τον αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος.
 • Να διευκολύνει την αρμόδια αρχή να επιθεωρεί το υποστατικό όπου διαμένει ο σκύλος για σκοπούς διαπίστωσης των συνθηκών διαβίωσής του και διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
 • Να πληρώσει τα έξοδα σύλληψης και φύλαξης του σκύλου του, αν αυτός, αφού καταστεί αδέσποτος, συλληφθεί και εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του. Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο ποσό των  €5.00 για κάθε ημέρα φύλαξής του.
 • Να προσκομίσει στο Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππουπιστοποιητικό θανάτου απόεγγεγραμμένοκτηνίατρο ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο σκύλος έχει πεθάνει, όταν συμβεί κάτι τέτοιο.  Είναι προφανές ότι αυτή η ενέργεια είναι προς όφελός του, αφού θα πάψει η ανάγκη έκδοσης άδειας κατοχής, άρα και καταβολής του σχετικού τέλους.
 • Να δηλώσει  αμέσως στην αστυνομία και έπειτα στο Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππουτην απώλεια του σκύλου του, αν αυτό συμβεί.
 • Να ειδοποιήσει με το σχετικό έντυπο ειδοποίησης παραχώρησης σκύλου ότι έχει συμφωνήσει να  παραχωρήσει τον  σκύλο του σε άλλο πρόσωπο.
 • Να του παρέχει κατάλληλη στέγη και προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες.
 • Να του παρέχει κατάλληλη και επαρκή τροφή και νερό.
 • Να του προσφέρει κατάλληλες δυνατότητες για άσκηση.
 • Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει τη δραπέτευση ή τη διαφυγή του.
 • Να μην προξενεί στο σκύλο αχρείαστο πόνο και ταλαιπωρία.
 • Να μην εγκαταλείπει το σκύλο του.
 • Να έχει τον σκύλο πάντα υπό την φροντίδα ενήλικα προσώπου.
 • Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλείται οχληρία σε γείτονες, περαστικούς και γενικά στο κοινό και οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου να μην εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ασφάλεια και ευημερία των ανθρώπων.
 • Να έχει υπόψη του ότι ο Δήμος έχει εξουσία να συλλαμβάνει οποιοδήποτε αδέσποτο σκύλο που περιφέρεται σε δημόσιους ή άλλους ανοιχτούς χώρους, έστω και αν έχει εκδώσει άδεια κατοχής του. Σε τέτοια περίπτωση ο Δήμος κρατεί και φροντίζει το ζώο μέχρι να παραληφθεί από τον ιδιοκτήτη του έναντι πληρωμής των σχετικών εξόδων ή τον παραδίδει στο Καταφύγιο Αδέσποτων Σκύλων του Δήμου Αραδίππου.

 

Χώροι κατάλληλοι για τη διαμονή σκύλων

Για να είναι κατάλληλος ο χώρος που διαθέτει ο ιδιοκτήτης του σκύλου, πρέπει να συγκεντρώνει ορισμένα ελάχιστα χαρακτηριστικά. Τέτοια είναι:

 • Να είναι ευρύχωρος, ασφαλής και να επιτρέπει άνετες κινήσεις στο ζώο.
 • Να έχει κατάλληλη στέγη για προστασία από βροχή και ήλιο.
 • Να έχει τη δυτική και βόρεια πλευρά του προστατευμένες από ρεύματα αέρα.
 • Να έχει πάτωμα από σκληρό υλικό για εύκολο πλύσιμο και καθάρισμα.
 • Το πάτωμα να έχει κλίση για διοχέτευση των νερών σε απορροφητικό λάκκο.
 • Να έχει κατάλληλα διαμορφωμένη «γωνιά» για ύπνο. 

Απαγορεύσεις σχετικά με σκύλους

 • Απαγορεύεται η είσοδός τους σε χώρους πρασίνου και πάρκα.
 • Απαγορεύεται η ελεύθερη διακίνηση τους χωρίς τη συνοδεία του  ιδιοκτήτη τους και χωρίς να είναι  δεμένοι με λουρί.
 • Απαγορεύεται να αφήνονται τα κόπρανα τους σε δημόσιο ή ανοικτό χώρο. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου θα πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του σακούλι για την περισυλλογή των περιττωμάτων.
 • Απαγορεύεται να προξενούν οχληρία με ηχηρό και συνεχές γάβγισμα.

 

Πληροφορίες

Για πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με την κατοχή σκύλων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου.

Τηλέφωνο: 24811086

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.