Ο Δήμος Αραδίππου πληροφορεί το κοινό ότι δίνεται παράταση εξόφλησης των δημοτικών τελών και φορολογιών ως ακολούθως :

  • Τέλη υδατοπρομήθειας - Τελευταία ημερομηνία πληρωμής 28/12/2017
  • Τέλη κτηματικού φόρου - Τελευταία ημερομηνία πληρωμής 31/1/2018
  • Τέλη επαγγελματικού φόρου, άδειας λειτουργίας και σκυβάλων - Τελευταία ημερομηνία πληρωμής 31/1/2018

Σημειώνεται ότι μετά την πιο πάνω ημερομηνία θα επιβάλλεται η υπό του νόμου  προβλεπόμενη επιβάρυνση 10%.