Στα πλαίσια των προσπαθειών συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στα μέλη της δημοτικής βιβλιοθήκης αλλά και στους δημότες της Αραδίππου γενικότερα, με το νέο χρόνο ο δανεισμός των βιβλίων θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Επιπρόσθετα, πέραν της αλλαγής στον τρόπο δανεισμού θα ισχύουν και οι παρακάτω όροι και κανονισμοί:

  1. Ετήσια συνδρομή €10 για το κάθε μέλος.
  2. Το χρονικό περιθώριο δανεισμού βιβλίων είναι ο 21 μέρες.
  3. Ο μέγιστος αριθμός βιβλίων που θα μπορεί να δανείζεται το κάθε μέλος ταυτόχρονα, θα είναι δύο (2) βιβλία.
  4. Για τυχόν καθυστέρηση επιστροφής των βιβλίων και σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την οφειλόμενη μέρα επιστροφής, θα επιβάλλεται πρόστιμο 20 σεντς (€0,20) για κάθε μέρα καθυστέρησης.
  5. Για τυχόν φθορές σε βιβλία, τα μέλη θα είναι υπόχρεα να καταβάλουν ποσό που θα αντιστοιχεί στο κόστος αγοράς ή αντικατάστασης του συγκεκριμένου βιβλίου.
  6. Μέλη τα οποία δεν τηρούν τους όρους και κανονισμούς θα διαγράφονται.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευελπιστούμε στη δική σας συνεργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη δημοτική βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 24 333 605.

Βιβλιοθηκονόμοι: 
Υπεύθυνη - Βαρβάρα Κατσιατή
Βοηθός - Ρέα Κουμπαρή

 

news1