Παραχώρηση Υποτροφιών από διάφορα Πανεπιστήμια και Κολλέγια σε άριστους και άλλους μαθητές από τον Δήμο Αραδίππου για το 2018-2019

Το ΚΕΣ COLLEGE, το UNIVERSITY OF NICOSIA  και το FREDERICK UNIVERSITY στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς θα παραχωρήσουν αριθμό υποτροφιών σε δημότες Αραδίππου οι οποίοι τηρούν κάποια κριτήρια. Για περισσότερες λεπτομέρειες / πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  όπως επικοινωνούν στα πιο κάτω τηλέφωνα :

 

ΚΕΣ COLLEGE                                   22875737                                        κα Δέσπω Νικολάου

UNIVERSITY OF NICOSIA             22841528                                        κα Χριστίνα Ευρυπίδου

FREDERICK UNIVERSITY              22394394( εσωτ.γραμμή 131)  κον Γιώργος Καζαντζή