Στόχος η υλοποίηση πρωτοποριακού προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων

 Συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εγκαινιάζει ο Δήμος Αραδίππου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μετεξελιχθεί σε έναν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο δήμο. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του ο Δήμος Αραδίππου τοποθετεί την ορθή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Προς το σκοπό αυτό, ο Δήμαρχος Αραδίππου κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης προσκάλεσε σε πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την καθηγήτρια και επικεφαλής της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) κ. Μαρία Λοϊζίδου, η οποία παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της διαχείρισης αποβλήτων και ανέπτυξε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Κατά την παρουσίασή της η κ. Λοϊζίδου παρέθεσε στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι η Κύπρος υστερεί σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κ. Λοϊζίδου συνεχάρη τον Δήμο Αραδίππου για τις σημαντικές δράσεις που αναλαμβάνει στα συγκεκριμένα ζητήματα και υπέδειξε ότι «οι Δήμοι μπορούν με μικρές υποδομές να διαχειριστούν τα υλικά τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία να έχουν έσοδα και να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας». 

Επόμενο βήμα της συνεργασίας του Δήμου Αραδίππου με το ΕΜΠ, για την οποία έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, είναι η υποβολή πρότασης για διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος Αραδίππου κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης δήλωσε ότι πρώτιστος στόχος του Δήμου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του. «Πέραν της συνεργασίας που εγκαινιάζουμε με το ΕΜΠ, θέλω να θυμίσω ότι είμαστε ο μοναδικός δήμος της Κύπρου που είναι μέλος στον Σύνδεσμο Energy Cities, ο οποίος αριθμεί πέραν των 1.000 μελών, καθώς  και στο Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» στο οποίο συμμετέχουν 31 Δήμοι της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Ευαγγελίδης.