Ο Δήμος Αραδίππου ανακοινώνει ότι έχει δώσει παράταση στην αποπληρωμή των πιο κάτω  δημοτικών φόρων και τελών :

Επαγγελματική ΄Αδεια, ΄Αδεια Λειτουργίας, Τέλη Σκυβάλων και Φορολογία Κτηματικού.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες είναι οι εξής:

Μέσω της υπηρεσίας JCC  Τετάρτη 30/1/2019

Στα γραφεία του Δήμου  Παρασκευή 1/2/2019    

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία τα τέλη και φορολογίες θα υπόκεινται στην υπό του νόμου προβλεπόμενη επιβάρυνση.   

Εκ του Δήμου Αραδίππου