Γραφεία και υπηρεσίες

Τα γραφεία και οι υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 15/8/2019 και την Παρασκευή 16/8/2019.

 

Περισυλλογή σκυβάλων

Η προγραμματισμένη περισυλλογή σκυβάλων στις 16 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί  κανονικά.

Περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών

Η προγραμματισμένη περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών της 15ης Αυγούστου διαφοροποιείται ως ακολούθως:

Για τις περιοχές αριστερά των λεωφόρων Ακροπόλεως και Ελευθερίας, ερχόμενοι από Λευκωσία, η περισυλλογή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/8/2019.

Για τις περιοχές δεξιά των λεωφόρων Ακροπόλεως και Ελευθερίας ερχόμενοι από Λευκωσία, η περισυλλογή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/8/2019.