Ο Δήμος Αραδίππου ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε πρόσφατα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Δήμου Αραδίππου και του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, για ανάληψη του δικτύου υδατοπρομήθειας πόσιμου νερού από το ΣΥΛ.

Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα προσπαθειών αρκετών χρόνων και στόχος της είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Η μεταφορά του δικτύου προβλέπεται στο υπό διαμόρφωση σχέδιο μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με βάση τη συμφωνία, από τις 22 Ιουνίου 2020, όλες οι υπηρεσίες υδατοπρομήθειας πόσιμου νερού του Δήμου Αραδίππου περιέρχονται στο ΣΥΛ και θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

  • Για νέες συνδέσεις υδατοπρομήθειας, αποκοπές, βλάβες και διαρροές θα πρέπει να αποτείνεσθε πλέον στα γραφεία του ΣΥΛ. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό θα πρέπει να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 24200555.
  • Η καταμέτρηση του νερού, η έκδοση τιμολογίων και η πληρωμή των λογαριασμών υπάγονται πλέον στις αρμοδιότητες του ΣΥΛ. Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 24200500 ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www. lwb.org.cy. Σημειώνεται ότι τα γραφεία του ΣΥΛ βρίσκονται στη διεύθυνση Αδαμάντιου Κοραή 12, 6010 Λάρνακα.
  • Όλες οι καθυστερημένες οφειλές υδατοπρομήθειας προς τον Δήμο Αραδίππου θα πρέπει να καταβληθούν στον Δήμο Αραδίππου. Στο ίδιο πλαίσιο πληροφορείσθε επίσης ότι ο Δήμος Αραδίππου θα ασκήσει δικαστική δίωξη σε όσους έχουν καθυστερημένες οφειλές. Γι’ αυτό καλούνται όλοι όσοι οφείλουν καθυστερημένα τέλη υδατοπρομήθειας στον Δήμο Αραδίππου να τα εξοφλήσουν το συντομότερο δυνατόν.
  • Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν καταθέσει εγγύηση πληρωμής λογαριασμού στον Δήμο Αραδίππου μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου για την επιστροφή του σχετικού ποσού, καθότι τα αντίστοιχα ποσά δεν έχουν μεταφερθεί στο ΣΥΛ.

Για περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα της μεταφοράς του δικτύου, θα αποσταλεί σύντομα σε όλους τους επηρεαζόμενους δημότες εκτενέστερη ενημέρωση από το ΣΥΛ.