Αρ. Διαγ.: ΣΑΛ 20/2019 - Άδεια εκτέλεσης εργασιών για την Οδό Πενταδακτύλου και Οδό Αγίου Δαμιανού – RCA A20-28

Σου αποστέλλω την εγκεκριμένη άδεια εκτέλεσης εργασίας που σχετίζεται με το κλείσιμο τμήματος της οδού Πενταδακτύλου στην οποία θα είναι κλειστή και η είσοδος/έξοδος προς την Λεωφ. Ελλάδος και θα ισχύει από τις 24/08/2020 -   14/09/2020

 

Έγγραφο 1

Έγγραφο 2