Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία «Πράσινων» - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές στο Ηράκλειο 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινές Δράσεις για τη δημιουργία πράσινων περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με Ακρωνύμιο «ECORouTs», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ–ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», πραγματοποιείται    σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης το τελικό συνέδριο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Δήμος Ηρακλείου (Κύριος Δικαιούχος), ο Δήμος Πάφου, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Αραδίππου. 

Η σχετική Πράξη ECORouTs υλοποιείται με βασικούς στόχους :

  • Την ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων (ΝΟ2 και SO2) επιβλαβών τόσο για την ανθρώπινη υγεία,  όσο και για το φυσικό περιβάλλον
  • Την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, οι οποίοι προέρχονται από τις αστικές μεταφορές.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του στο συνέδριο  ο Δήμαρχος Αραδίππου, κος Ευάγγελος  Ευαγγελίδης  υπογράμμισε ότι μετά από τρία χρόνια το πρόγραμμα ECORouTs φτάνει στο τέλος του ολοκληρώνοντας τον πρωταρχικό του σκοπό. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι με τη συνεργασία  και των υπόλοιπων εταίρων το πρόγραμμα συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Την ίδια στιγμή, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος ο Δήμος κατόρθωσε να προμηθευτεί δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά από το προσωπικό του Δήμου Αραδίππου για διεκπεραίωση των εργασιών τους, προωθώντας έτσι τη χρήση οχημάτων με μηδενικούς ρύπους τόσο σε δημόσιο, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. 

 

 

IMG 26c38bff531527268ba3dab975680287 V

 

IMG 307c80bd1b22761e78a18b21de2494cb V

 

 

IMG c571364cc85f2e65dc037400075587e3 V