Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκεται το προωθητικό βίντεο για την Πράξη EcoRouts.