Ο πιο κάτω σύνδεσμος είναι για το βιντεό που ετοιμάστηκε στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για την Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2021,: