Κάντε κλικ στο αρχείο πιο κάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΙ