Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του σφαγείου