Μετά από συνάντηση του Δημάρχου Αραδίππου, του Πρόεδρου της Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Ανάπτυξης και άλλων υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου με λειτουργούς της ΑΗΚ, για συζήτηση του θέματος που προέκυψε  από μεταφορά και φύλαξη πασσάλων σε αποθήκη στη Βιομηχανική Περιοχή Περιοχή Αραδίππου (πρώην Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου) , η ΑΗΚ δεσμεύτηκε για τα κάτωθι:

  1. Δεν θα ξαναγίνει μελλοντικά οποιαδήποτε μεταφορά και αποθήκευση των πασσάλων στην παγκύπρια αποθήκη πασσάλων στην Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου Αραδίππου.
  2. Η αποθήκευση πασσάλων στην αποθήκη της ΑΗΚ στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου (δρόμο ΠΕΛΕΤΙΚΟ) θα εξυπηρετεί μόνο άμεσες ανάγκες της Αρχής όπως γινόταν και προηγουμένως.