Ο Δήμος Αραδίππου συνεχίζει το θεσμό που ξεκίνησε να τιμά την Πολύτεκνη Μάνα. Φέτος θα τιμηθούν οι εν ζωή πολύτεκνες μάνες που έχουν γεννήσει και αναθρέψει πέντε παιδιά και είναι μεταξύ 63-70.

Η Επιτροπή Πολιτισμού του  Δήμου Αραδίππου εξασφάλισε σχετικό κατάλογο από τον Σύνδεσμο Πολυτέκνων των μητέρων οι οποίες και θα τιμηθούν.

Επειδή όμως ο κατάλογος διαφοροποιείται συνεχώς, παρακαλούνται όλες οι ενδιαφερόμενες μητέρες ή στενά συγγενικά τους πρόσωπα όπως επικοινωνήσουν με την λειτουργό του Δήμου κα Μαρία Κίτση στο τηλέφωνο 24811017, για να βεβαιωθούν ότι τα ονόματα τους είναι καταχωρημένα στον κατάλογο. 

Παρακαλούνται  επίσης όλες οι ενδιαφερόμενες  όπως συνεργαστούν με την κα Κίτση για τον έλεγχο των βιογραφικών τους στοιχείων και για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού το οποίο και θα προβληθεί  κατά την διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης.

Για καλύτερο προγραμματισμό θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου το αργότερο μέχρι τις 19/4/2013.