Ο Δήμος Αραδίππου σε συνεργασία με το ALEXANDER COLLEGE  θα παραχωρήσει  σε δημότες του τις  ακόλουθες υποτροφίες  για την  περίοδο 2013 -2014:

Μία (1) υποτροφία στον κλάδο ΒΑ   (Ηοns)  Photography

Μία (1) υποτροφία στον κλάδο ΒΑ    (Ηοns)   Criminology

Μία (1) υποτροφία στον κλάδο ΒΑ    (Ηοns)   Fine Art   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  ΑΙΤΗΤΩΝ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Χαμηλή εισοδηματική κατάσταση του υποψήφιου 

 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α) Υποψήφιοι των οποίων έχουν πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα

β) Αναπηρία του υποψήφιου, γονέων  ή αδελφών

γ) Τέκνα  Μονογονέϊκης οικογένειας

δ) Τέκνα Πολύτεκνης  Οικογενείας

 

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ

α) Απολυτήριο με γενικό 18 και άνω

β) IELTS με βαθμό 6,5 ή το ανάλογο

 

Οι Αιτητές / Αιτήτριες θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου. Το ποσό  των χιλίων ευρώ  (€1000) που απαιτείται από το University of the West of England  ανά έτος ως πληρωτέα εγγραφή, δεν περιλαμβάνεται στις υποτροφίες και θα πρέπει να καταβάλλεται από τους  υποψήφιους φοιτητές.

Οι σχετικές αιτήσεις  μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη  γραμματεία του Δήμου μέχρι τις 30 Ιουλίου 2013.