ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

Ο Δήμος Αραδίππου και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ανακοινώνουν ότι η διοργάνωση της Δημόσιας Παρουσίασης για το πιο πάνω θέμα θα γίνει την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 και ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αραδίππου, αντί της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου 2013. Στην Δημόσια Παρουσίαση, ο Αρμόδιος Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, θα παρουσιάσει τις πρόνοιες και ρυθμίσεις του Τελικού Ρυθμιστικού σχεδίου, του τμήματος της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση που αναφέρεται πιο πάνω,  για ενημέρωση και συζήτηση.