Η βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή στις 12/11/13 μεταξύ 4 και 7.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!