Η βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή στις 21/12/13 μεταξύ 10 και 1.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!