Διαγωνισμός για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών  για την υλοποίηση των ενεργειών «Φροντίδας παιδιών ΥΤΧ δημοτικής και προδημοτικής  ηλικίας» και «Υποστήριξης των σχολικών μαθημάτων των παιδιών των  ΥΤΧ»   της Δράσης ¨Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές¨ στα Πλαίσια του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ Αρ. Διαγωνισμού: ΔΑ/ΕΠ/08/2014. 

 

Ο Δήμος Αραδίππου  έχει επιλεγεί ως Τελικός Δικαιούχος για την Υλοποίηση της Δράσης   «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» για την Επαρχία Λάρνακας η οποία λήγει στις 30/06/2014.

Στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης, ο Δήμος Αραδίππου προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) οικονομικούς φορείς  τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για σκοπούς  υλοποίησης των ενεργειών «Φροντίδας παιδιών ΥΤΧ δημοτικής και προδημοτικής ηλικίας» και «Υποστήριξης των σχολικών μαθημάτων των παιδιών των  ΥΤΧ».

Για την υλοποίηση ενέργειας «Φροντίδας παιδιών ΥΤΧ δημοτικής  και προδημοτικής ηλικίας»:

Ομάδα στόχου:  Παιδιά ΥΤΧ Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότητα  Επαγγελματία: Ο υποψήφιος επαγγελματίας που θα υποβάλλει προσφορά θα πρέπει να  είναι απόφοιτος πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών  ή απόφοιτος Παιδαγωγικών. 

Για την υλοποίηση ενέργειας- Υποστήριξης των σχολικών μαθημάτων

Ομάδα στόχου: Παιδιά ΥΤΧ Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότητα Επαγγελματία: Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο  φιλολογίας  ή Παιδαγωγικών .  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες 24811018 το αργότερο μέχρι τις 28/02/2014.