Προς Δημότες Αραδίππου
 
Περιοχή Κρασά
 
 
 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Αραδίππου θα ξεκινήσει εργασίες για κατασκευή καναλιού στην πιο πάνω οδό.
 
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Σάββατο 07/11/2015 και θα διαρκέσουν περίπου ένα μήνα. Από τις εργασίες αναγκαστικά θα κλείσει όλος ο δρόμος. 
 
Σημειώνεται ότι ο εργολάβος ο οποίος ανάλαβε το έργο είναι υπόχρεος να παρέχει τις οποιεσδήποτε διευκολύνσεις στα οχήματα με την απαραίτητη σήμανση. 
 
Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή που θα δείξετε.