Το INTERCOLLEGE,  το LARNACA COLLEGE και το PA COLLEGE στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς θα παραχωρήσουν αριθμό υποτροφιών σε δημότες Αραδίππου οι οποίοι τηρούν κάποια κριτήρια. Για περισσότερες λεπτομέρειες / πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  όπως επικοινωνούν στα πιο κάτω τηλέφωνα:

 

INTERCOLLEGE – 24747500

PA COLLEGE - 24021555

LARNACA COLLEGE - MORE INFO