Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 14-19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017.