Αν είστε δημότης του Δήμου Αραδίππου ή έχετε ακίνητη ιδιοκτησία ή επιχείρηση ή ασκείτε επαγγελματική δραστηριότητα στα όρια του Δήμου αυτού, τότε, όπως συμβαίνει με όλους τους Δήμους, αναπόφευκτα θα πληρώνετε φόρους, τέλη ή άδειες.

Μπορείτε να πληρώνετε τους φόρους, τα τέλη ή τις άδειες που  χρωστάτε με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

  • Στο Ταμείο του Δήμου με μετρητά, προσωπική επιταγή ή με πιστωτική κάρτα.Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να παρουσιάζετε την ειδοποίηση που σας έχει σταλεί από τον Δήμο.
  • Σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα προσκομίζοντας τον λογαριασμού.
  • Απ’ ευθείας από την  εμπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα του φορολογούμενου, αφού δώσετε σχετική πάγια εντολή (direct debit). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου για να αποστέλλεται αντίγραφο του τιμολογίου στην τράπεζα/συνεργατικό ίδρυμα.  JCC SMART
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της εταιρείας JCC.

 

Αν ο λογαριασμός δεν πληρωθεί μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο τιμολόγιο, αναγκαστικά θα πρέπει να πληρωθεί στο ταμείο του Δήμου.