Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ. Νικόλας Κάρουλλας, Δημοτικός Σύμβουλος