Εισαγωγικά

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου στεγάζεται στον 2ο όροφο του Δημοτικού Μεγάρου και υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Δημοτικός Μηχανικός κ. Αντρέας Δημητρίου.

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως κύρια δραστηριότητα την εξέταση και έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη γης ή οικοδομικές εργασίες μέσα στα όρια του Δήμου Αραδίππου, όπως π.χ. αιτήσεις για άδεια οικοδομής, για προσθήκες ή μετατροπές σε υφιστάμενες οικοδομές,  για διαίρεση γης και οικοδομών κλπ καθώς και με την έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης εργασιών για τις οποίες έχει εκδώσει άδεια. Επιπρόσθετα διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο σε θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο, την οδική σήμανση και ασφάλεια, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου του Δήμου.

Η δραστηριότητα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που σχετίζεται με την οικοδομική ανάπτυξη καλύπτει όλο το φάσμα των εν λόγω δραστηριοτήτων που ξεκινά από τη διαίρεση γης και φτάνει μέχρι τις πιο πολύπλοκες οικοδομικές εργασίες. Οι δραστηριότητες αυτές ρυθμίζονται κυρίως από τον «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ. 96» και τη δευτερογενή νομοθεσία που έχει εκδοθεί με βάση τον  νόμο αυτό.

Αιτήσεις

Οποιοδήποτε πρόσωπο που επιθυμεί να αρχίσει οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται με την ανάπτυξη γης ή με οικοδομές που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου Αραδίππου, πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίσει από πριν σχετική άδεια από το Δήμο Αραδίππου, που σύμφωνα με τον «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ. 96» είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των σχετικών αδειών. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αραδίππου δεν είναι πολεοδομική αρχή και ως εκ τούτου, όταν για την έκδοση άδειας οικοδομής απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποταθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την εξασφάλισή της προτού υποβάλουν την αίτησή τους για άδεια οικοδομής.

Πιο κάτω παρατίθεται ο κατάλογος των διαφόρων αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν σχετικά με τα θέματα της δικαιοδοσίας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Πατώντας πάνω στην αίτηση που σας ενδιαφέρει, θα βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της κάθε άδειας καθώς και τα έντυπα που πρέπει να προσκομιστούν έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση τους.

Διαδικασία

Για να εξασφαλιστεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω άδειες, πρέπει να υποβληθεί αίτηση, συνοδευόμενη από ορισμένα έντυπα, όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικά σχέδια, βεβαιώσεις κλπ. Λεπτομέρειες αναγράφονται στα επιμέρους κεφάλαια. Οι διαδικασίες μελέτης και έκδοσης των αδειών, λόγω της φύσεώς τους, είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες και απαιτούν την εμπλοκή επαγγελματιών του είδους, όπως πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ. Κατά τη συμπλήρωση των εντύπων και την υποβολή τους πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφεύγονται αχρείαστες καθυστερήσεις.

Τα πιο κάτω ισχύουν για όλες τις αιτήσεις και ως εκ τούτου δεν θα αναφέρονται στις επιμέρους διαδικασίες.

  1. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών.
  2. Απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό έρευνας για το τεμάχιο από το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με πρόσφατη ημερομηνία.
  3. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από εταιρεία πρέπει να προσκομιστούν τα πιστοποιητικά σύστασης της εταιρείας, των μετόχων της, της διεύθυνσης της και των διευθυντών της εν λόγω εταιρείας. Αν οι διευθυντές είναι περισσότεροι από ένας και υπογράφει μόνο ο ένας πρέπει να προσκομιστεί πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση της εταιρείας.
  4. Όλα τα σχέδια, περιλαμβανομένου του τοπογραφικού, πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από τους μελετητές.
  5. Τα επίσημα τοπογραφικά σχέδια, τα οποία θα υποβάλλονται με τις αιτήσεις, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με πρόσφατη ημερομηνία.
  6. Προκειμένου για αιτήσεις για οικοδομές, τα σχέδια και οι υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στη στατική και αντισεισμική μελέτη θα πρέπει να υπογράφονται από τον μελετητή που τα εκπόνησε και να συμβαδίζουν με τους Ευρωκώδικες.

Όταν υποβληθεί μια αίτηση, αυτή θα μελετηθεί από το προσωπικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Αν χρειαστούν οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αυτές θα ζητηθούν με επιστολή.

Όταν μελετηθούν και αποφασιστεί η έγκρισή τους, θα σταλεί επιστολή με την οποία θα κοινοποιείται η απόφαση και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως δικαιώματα για την έκδοση της άδειας. Αφού καταβληθεί το ποσό, εκδίδεται η άδεια.

Μετά την εκτέλεση του έργου, πρέπει με σχετική αίτηση να ζητηθεί από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών η επιθεώρηση του έργου για την έκδοση της τελικής έγκρισης, που είναι απαραίτητη για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της εκτέλεσης του έργου.

Πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το εν λόγω Τμήμα ως εξής:

Τηλέφωνα:  Γραφείς/Αρχείο (Πληροφορίες): 24811092, 24811071

                    Μηχανικοί – Τεχνικοί:24811073, 24811074, 24811075, 24524604

                    Δημοτικός Μηχανικός:24811077

Φαξ: 24811072

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.