Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ. Σωτήρης Αγαπίου, Δημοτικός Σύμβουλος