Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ. Παντελής Σιούκας, Δημοτικός Σύμβουλος