Ο ρόλος της επιτροπής είναι η παροχή υπηρεσιών στήριξης των νέων ανθρώπων, η άσκηση συμβουλευτικού ρόλου σε θέματα νεολαίας προς το δημοτικό συμβούλιο, η δημιουργία συνθηκών υγιούς απασχόλησης της νεολαίας και η δημιουργία έργων υποδομής. Βασικός στόχος είναι επίσης η ικανοποίηση των αυξημένων διεθνών υποχρεώσεων που εκπηγάζουν από την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων με νέους άλλων χωρών.

Αποστολή της επιτροπής είναι να προσεγγίσει μέσα από δράσεις, χώρους αναψυχής, πολιτισμού, άθλησης, εκπαίδευσης και δημιουργίας τους πολίτες κάθε ηλικίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σ’ επαφή με την τέχνη, τον αθλητισμό, τις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης αλλά και  τις νέες τεχνολογίες.

Σκοπός της επιτροπής είναι η διερεύνηση των αναγκών του νεανικού πληθυσμού και των πολιτών γενικότερα, η ευαισθητοποίησή τους, η επίτευξη της ενεργούς συμμετοχής τους μέσα από τη συνεργασία των τοπικών φορέων και την ευαισθητοποίηση τους στον συλλογικό τρόπο δράσης. Παράλληλα στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να έρθουν σε επαφή με την τέχνη και από παθητικοί αποδέκτες της πολιτιστικής παραγωγής να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί της.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Σταύρος Χ"Χαραλάμπους, Δημοτικός Σύμβουλος.