Θεατρική παράσταση «Μουχτάρης Ποσπαστός» που θα πραγματοποιηθεί   για ενίσχυση του Ταμείου Βασούλας Ελευθερίου.