Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 8 Δεκεμβρίου 2016, το 1ο Συνέδριο Έξυπνη Πόλη Αραδίππου 2016. Στο συνέδριο παρουσίασαν τη δραστηριότητά τους στην Έξυπνη Πόλη Αραδίππου η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η ΣΠΕ Αλληλεγγύης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας,  το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Αραδίππου.

Μαζί με το χαιρετισμό του Δημάρχου Αραδίππου και των συνεργαζόμενων φορέων, χαιρετισμό επίσης απέστειλε και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πόλεων “Energy Cities” ο οποίος ηγείται του Συμφώνου των Δημάρχων. Η Αραδίππου αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό Δήμο της Κύπρου που εκπροσωπείται απευθείας στα Energy Cities.

Συγκεκριμένα μέσα από μια πρωτοποριακή προσπάθεια με τις προσπάθειες του Δημαρχείου, της ΑΗΚ και των συνεργαζόμενων φορέων, στην Αραδίππου προγραμματίζεται το πρώτο για την Κύπρο παραγωγικό Ευφυές Ηλεκτρικό Δίκτυο το οποίο θα συνδέει πολλαπλές επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια οι οποίες ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβανομένων δημοτικών φωτοβολταϊκών πάρκων και έργου βιομάζας. Ιδιαίτερα καινοτόμο κατεύθυνση αποτελεί η προετοιμασία των νέων γενιών για την Οικονομία της Έξυπνης Πόλης μέσα από Δράσεις Παιδείας που προγραμματίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Η πλήρης υλοποίηση της στρατηγικής του Δήμου Αραδίππου αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 37,000 τόνους ανά έτος.

Κατά τη διάρκεια το συνεδρίου εγκαινιάστηκε το νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας «Ηλιοτρόπιο – Έξυπνη Πόλη Αραδίππου» το οποίο θα διαχειρίζεται η ΣΠΕ Αλληλεγγύης και θα παρέχει δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους στους δημότες της Αραδίππου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο με κεφάλαιο 1 εκατομμυρίου ευρώ για τις πρώτες 100 κατοικίες ενώ αναμένεται κλιμάκωση της επένδυσης σε 2.000 κατοικίες σε όλη τη Λάρνακα.

Τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια αναμένονται να διοχετευθούν σε χρονικό ορίζοντα 3-5 ετών μέσα από το πρόγραμμα European Fund for Strategic Investments “Juncker plan” στα πλαίσια του οποίου το έργο «Έξυπνη Πόλη Αραδίππου» έχει επιλεγεί και προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών.