Οι προγραμματισμένες αποκομιδές σκυβάλων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα αλλάξουν ως εξής:
Οι αποκομιδές σκυβάλων που θα γίνονταν στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 2017, θα γίνουν στις 27 και 28 Δεκεμβρίου 2017 αντίστοιχα.

The scheduled garbage gatherings during Christmas and New Years will change as follows:
Garbage gatherings that were to be held on December 25th and 26th 2017 will take place on December 27th and 28th 2017 respectively.

20171221a