Στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις μεταφέρθηκε και η Κλινική Βρεφών.  Με την παρουσία Ιατρικής Επισκέπτριας, πραγματοποιούνται οι εμβολιασμοί για παιδιά και μεγάλους και άλλες εξετάσεις.

Η Κλινική Βρεφών λειτουργεί πλέον λόγω της αυξημένης προσέλευσης εκτός της Τετάρτης  εβδομαδιαίως και κάθε Δευτέρα ανά δεκαπενθήμερο από τις 9.00 – 13.00 κατόπιν ραντεβού.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 24818046-7.