Επενδυτικός Άξονας: Καθαρή Ενέργεια

 

 

  

Έξυπνη Πόλη Αραδίππου

Ο Δήμος Αραδίππου έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της στρατηγικής του ώστε η Αραδίππου να αποτελέσει «Έξυπνη Πόλη» διευκολύνοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε μεγάλη κλίμακα σε όλη την πόλη.

H έννοια της Έξυπνης Πόλης περιγράφεται στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/smart-cities-communities

Η Αραδίππου θα συνεισφέρει έμπρακτα στην προστασία του Περιβάλλοντος, αφού θα μειώσει τους εκπεμπόμενους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Με την εφαρμογή της πρώτης αυτής δράσης υπολογίζεται ότι η πόλη της Αραδίππου θα προφυλάσσει την ατμόσφαιρα της γης από 18,000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος που διαφορετικά θα είχαν εκπεμφθεί. Η πλήρης υλοποίηση της στρατηγικής αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές κατά 37,000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος.

 

Σύμφωνο των Δημάρχων – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πόλεων «Energy Cities»

Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση του Δήμου Αραδίππου ξεκίνησε το έτος 2014 με τη διασύνδεση του Δήμου με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων σε Ενεργειακή Μετάβαση “Energy Cities” http://www.energy-cities.eu/.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Energy Cities ηγείται του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων σε στενή συνεργασία με τους Συνδέσμους/Δίκτυα Climate Alliance, CEMR, FEDARENE και EUROCITIES.

O Δήμος Αραδίππου παραμένει ο πρώτος και μοναδικός Δήμος της Κύπρου μέλος των Energy Cities.

 

Συνεργασία  Δήμου Αραδίππου και  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

H πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια του Δήμου Αραδίππου σε συνεργασία και με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις έχει πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου αποτελεί κύριο συνεργάτη της προσπάθειας, αφού προετοιμάζει επιμορφωτικές δράσεις ειδικά για την Περιβαλλοντική Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο για  «Έξυπνες Πόλεις».

Οι συνδυασμένες ενέργειες μέσα από τη συνεργασία Δήμου Αραδίππου – Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου έχουν ως στόχο τον πολλαπλασιασμό του κοινωνικού οφέλους που προκύπτει από το έργο και δημιουργούν Προγράμματα που είναι καινοτόμα για όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου έχει στενή συνεργασία με το Δήμο Αραδίππου στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων οι οποίες απευθύνονται σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 

Επενδυτική δράση: «Δανειοδότηση Φωτοβολταϊκών με ευνοϊκούς όρους»

Στα πλαίσια της στρατηγικής «Έξυπνη Πόλη Αραδίππου», ο Δήμος Αραδίππου σε συνεργασία με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα http://coopbank.com.cy/ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας http://www.larnakachamber.com.cy έχει προετοιμάσει πιλοτικό πρόγραμμα ευνοϊκής δανειοδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει κεφάλαιο 1 εκατομμυρίου ευρώ για δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους της εγκατάστασης φωτοβολταΪκών σε 100 οικίες. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν σύντομα προς όλους τους πολίτες.

Οι προσπάθειες του Δημαρχείου έχουν καταφέρει να το δικτυώσουν με Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Κεφάλαια, που στόχο έχουν: την Κοινωνική Ευημερία και Οικονομική Ανάπτυξη και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Έτσι, μετά την επιτυχή υλοποίηση του πιλοτικού αυτού προγράμματος ο Δήμος Αραδίππου θα αιτηθεί την εισροή ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές μαζί με την προστασία του Περιβάλλοντος, θα ενισχύσουν επίσης την Τοπική Οικονομία, αφού αναμένεται πως κάθε νοικοκυριό που θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα, θα έχει μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρισμού μέσα από το πρόγραμμα netmetering. Αναμένεται επίσης ότι οι επενδύσεις θα τονώσουν τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των φωτοβολταϊκών και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Μία από τις πηγές επενδύσεων είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Fund for Strategic Investments (EFSI– “Juncker plan” http://www.eib.org/efsi/index.htm). Το επενδυτικό πρόγραμμα «Έξυπνη Πόλη Αραδίππου» έχει επιλεγεί από το Υπουργείο  Οικονομικών της Κύπρου και προωθείται στο EFSI.