Εισαγωγικά

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για την Πενταετία, στηριγμένο κατά κύριο λόγο στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Το Πλαίσιο, το οποίο έτυχε της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου  στη συνεδρία του στις 31 Μαΐου 2012, θα αποτελεί τον οδηγό των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη πενταετία. Μέσα από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Δήμου, τίθεται επίσης στη διάθεση των δημοτών, προσφέροντάς τους την ευχέρεια, αντικειμενικά να κρίνουν το βαθμό επίτευξης στόχων και υλοποίησης δεσμεύσεων.

Οικονομική ανάπτυξη

 • Διενέργεια έρευνας μεταξύ όλων των επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Δήμο μας με στόχο:
  • Την καταγραφή προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
  • Τη διερεύνηση των πιθανοτήτων συμμετοχής σε προγράμματα για εξασφάλιση κονδυλίων από ευρωπαϊκά ταμεία ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές.
  • Τους τρόπους με τους οποίους ο Δήμος θα μπορούσε να τις στηρίξει στην προσπάθειά τους να επιτύχουν την υγιή ανάπτυξή τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τεθούν υπόψη των επιχειρηματιών στη διάρκεια ανοικτής συγκέντρωσης και θα συμφωνηθούν δράσεις και ενέργειες που θα αναληφθούν από κοινού.

 • Πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου και άμεση πρόσβαση σε οποιονδήποτε πολίτη επιθυμεί να ελέγχει δαπάνες και εισοδήματα. Ο δημοτικός ισολογισμός θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε ετήσια έντυπη έκδοση.
 • Επιδίωξη διδυμοποιήσεων με πόλεις του εξωτερικού με στόχο τη στενότερη συνεργασία, την προώθηση κοινών προγραμμάτων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • Ολοκλήρωση και ανάπτυξη της βιομηχανικής περιοχής και ανάπτυξη νέας βιοτεχνικής περιοχής.
 • Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του Δήμου, δημοσιοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου, δημιουργία τμήματος ελέγχου προϋπολογισμού, άσκηση αυστηρού ελέγχου των δαπανών (περιλαμβανομένων των υπερωριών του προσωπικού).

Ενημέρωση και εξυπηρέτηση του δημότη

 • Δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη, το οποίο θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες σε όλα τα επίπεδα. Το Γραφείο θα είναι πλήρως μηχανογραφημένο και θα διαθέτει αναβαθμισμένο τηλεφωνικό κέντρο, ώστε όλες οι εισηγήσεις, απορίες ή παράπονα των δημοτών να καταγράφονται από λειτουργό του Δήμου, να καταχωρούνται και να διοχετεύονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Τμήματα για διεκπεραίωση. Η διαδικασία διεκπεραίωσης θα παρακολουθείται, ώστε στο τέλος κάθε έτους να υποβάλλεται ετήσια έκθεση του Γραφείου και να γίνεται ποιοτική αξιολόγηση για τις ανάγκες των δημοτών και την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας.
 • Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου:
  • Δυνατότητα εξασφάλισης πιστοποιητικών, συμπλήρωσης και υποβολής αιτήσεων για άδειες και άλλα πιστοποιητικά που εκδίδει ο Δήμος.
  • Δημοσίευση όλων των  αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Μηναίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για όλες τις δραστηριότητες του Δήμου.
 • Ενίσχυση του Δημοτικού Ιατρείου και αύξηση των ημερών παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους δημότες.
 • Καθιέρωση τουλάχιστον μίας πανδημοτικής συγκέντρωσης κάθε χρόνο στη διάρκεια της οποίας οι δημότες θα ενημερώνονται για το έργο του Δήμου. Στη συγκέντρωση θα παρευρίσκονται και οι προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών και των Τμημάτων του Δήμου για να καταγράφουν τις εισηγήσεις ή τα παράπονα των δημοτών και να δίνουν απαντήσεις.
 • Πραγματοποίηση τακτικών συσκέψεων με οργανωμένα σύνολα που εδρεύουν στον Δήμο μας. Στόχος η ανάδειξη και η προβολή του έργου που επιτελούν, η ενίσχυση της συνεργασίας μας και η συμβολή τους στις δραστηριότητες του Δήμου, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις εμπειρίες τους.
 • Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης και διαδικασιών αξιολόγησης των δημοτικών υπαλλήλων.
 • Διενέργεια δημοσκόπησης μία φορά το χρόνο με στόχο την καταγραφή προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος και εισηγήσεων για επίλυσή τους, αξιολόγηση των δημοτικών υπηρεσιών και του έργου του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου κτλ.  

Καθαριότητα,περιβάλλον 

 • Προσπάθεια άμεσης έναρξης και  ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατό των κατασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται, για ένταξη της περιοχής Βλάχος (Κρασά) στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λάρνακας.
 • Προώθηση όλων των αναγκαίων ενεργειών και διαδικασιών για σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικού συστήματος και στην υπόλοιπη Αραδίππου.
 • Συντήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων πάρκων και χώρων πρασίνου, ώστε να καταστούν πόλοι έλξης για μικρούς και μεγάλους. Αναβάθμιση παιδικών χαρών και αντικατάσταση των παλιών παιγνιδιών με καινούργια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.
 • Ενίσχυση του συστήματος ανακύκλωσης, με την προώθηση κινήτρων στους επιχειρηματίες για ένταξή τους σε σχετικά προγράμματα και με την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών και ιδιαίτερα των παιδιών.
 • Κατασκευή νέων πεζοδρομίων και συνεχής συντήρηση υφιστάμενων με παράλληλη λήψη μέτρων για απρόσκοπτη πρόσβασή τους από όλους τους συνδημότες μας και ιδιαίτερα εκείνους με κινητικά προβλήματα.

Πολιτισμός

 • Ανέγερση σύγχρονου Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο θα είναι σε θέση να φιλοξενεί κάθε πνευματική δραστηριότητα και την πλούσια πολιτιστική δημιουργία των δημοτών μας.
 • Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης, η οποία θα στεγάσει τα έργα σημαντικών καλλιτεχνών, τα οποία σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορες αίθουσες του Δημοτικού Μεγάρου και άλλους χώρους.
 • Εξωραϊσμός της πλατείας Αποστόλου Λουκά και ανάπλαση της Λαϊκής Γειτονιάς στην περιοχή του Λαογραφικού Μουσείου «Κώστας Καϊμακλιώτης».
 • Επανασχεδιασμός του Μνημείου Ηρώων για να συμπεριληφθούν σ’ αυτό όλοι οι ήρωες της Αραδίππου.
 • Αναβάθμιση και ψηφιοποίηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και εμπλουτισμός της με επιστημονικά και ερευνητικά συγγράμματα που θα ενισχύσουν την προσπάθεια των νέων μας για μόρφωση και προετοιμασία για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Νέοι και αθλητισμός

 • Ανέγερση σύγχρονου σταδίου σε συνεργασία με τον ΚΟΑ και τις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες της Αραδίππου, τον Ερμή και την Ομόνοια.
 • Ανέγερση Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας.
 • Τριμηνιαίες συναντήσεις του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου με οργανωμένα σύνολα της νεολαίας για ανταλλαγή απόψεων και προώθηση έργων και προγραμμάτων για τους νέους της Αραδίππου.
 • Καθιέρωση ετήσιων αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως ηλικιακά πρωταθλήματα μεταξύ ενοριών, και βραβεύσεις αθλητών και ομάδων.
 • Προγράμματα εκμάθησης υπολογιστών και νέων τεχνολογιών (e-learning) και εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi σε όλη την έκταση του Δήμου.