Με βάση τον «περί Δήμων Νόμο του 1985», Ν. 111/85 το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διορίζει ειδικές ή γενικές επιτροπές, που αποτελούνται από δημοτικό σύμβουλο ή συμβούλους και άλλους δημότες που προέρχονται από όλα τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων και οργανωμένα σύνολα. Η κάθε μια από τις επιτροπές αυτές ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή κατηγορία θεμάτων που κατά τη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου τυγχάνει καλύτερης ρύθμισης ή διαχείρισης μέσω της επιτροπής.

Οι επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, αφού οι πράξεις και εργασίες τους υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. 

Σε συνεδρία του το δημοτικό συμβούλιο, που εξελέγη κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές το Δεκέμβρη του 2011, αποφάσισε τη σύσταση των ακόλουθων επιτροπών, που προεδρεύονται από ένα δημοτικό σύμβουλο η κάθε μια:

α/α

Όνομα επιτροπής

Πρόεδρος

 1

  Διαχειριστική Επιτροπή

Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος

 2

 Επιτροπή Προσωπικού 

Δήμαρχος

 3

 Επιτροπή Προσφορών

Μάριος Αλαμπρίτης

 4

 Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων και Ανάπτυξης

Σωτήρης Αγαπίου

 5

 Επιτροπή Ενστάσεων Φορολογιών

 Γιώργος Μαυροβελής

 6

 Επιτροπή Πολιτισμού

Μαρία Πάτσαλου

 7

 Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού

Σταύρος Χ"Χαραλάμπους

 8

 Επιτροπή Περιβάλλοντος και Γεωργίας

Αντρέας Καρίττεβλης

 9

 Επιτροπή Βιομηχανικής & Βιοτεχνικής Ανάπτυξης

Παύλος Κίτσης

 10

 Επιτροπή Ευημερίας & Κοινωνικών Υπηρεσιών

Μήνας Ξιούρουππας

 11

 Επιτροπή Υδατοπρομήθειας

Παντελής Σιούκας

 12

 Επιτροπή Οδικών Θεμάτων και Ασφάλειας

Νικόλας Κάρουλλας

 13

 Επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων

Χριστόδουλος Πάρτου

 14

 Επιτροπή Δημοτικού Σταδίου

Μιχάλης Καρατζιάς