ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

Τμήμα Διοίκησης/ Γραμματείας / Άλλες Υπηρεσίες

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Φορολογιών και Υδατοπρομήθειας

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Καθαριότητας

Τομέας Πολιτισμού    Συνεργείο Τεχνικών Υπηρεσιών        Τομέας Πρασίνων και Πάρκων
Δημοτική Βιβλιοθήκη            Τομέας Συγκομιδής Σκυβάλων
Δημοτικό Κοιμητήριο            Τομέας Οδοκαθαριστών
Λαογραφικό Μουσείο Κώστα Καιμακλιώτη            Άλλες Υπηρεσίες Καθαριότητας