Ο Δήμος Αραδίππου, στα πλαίσια των προσπαθειών του για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του και βελτίωση της καλής εικόνας του Δήμου, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της καθαριότητας.

Γι αυτό, το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου καθημερινά προσπαθεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικό εξοπλισμό, να πετύχει τον πιο πάνω στόχο. Για να τον πετύχει όμως δεν αρκεί μόνο η δική του προσπάθεια, αλλά είναι απαραίτητη και η συνεργασία των δημοτών.

Οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος Καθαριότητας είναι οι ακόλουθες:

 

1. Καθαριότητα δρόμων  και δημόσιων χώρων

Ο Δήμος έχει καταρτίσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαριότητας των δρόμων και δημόσιων χώρων του, όπως πλατειών, χώρων γύρω από εκκλησίες, σχολεία, το Δημοτικό  Μέγαρο, το Δημοτικό Στάδιο κλπ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα μηχανικό σάρωθρο και πέντε οδοκαθαριστές.

Οι δημότες οφείλουν να προστατεύουν το περιβάλλον, στο οποίο διαβιούν, από τα άχρηστα αντικείμενα και ακαθαρσίες.

 

2. Σκύβαλα

Ο Δήμος συλλέγει τα οικιακά σκύβαλα και τα μεταφέρει στην εγκεκριμένη Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων, το  Χ.Υ.Τ.Υ. Κόσιης. Για τον σκοπό αυτό απασχολούνται δώδεκα εργάτες, περιλαμβανομένων και των οδηγών. Η περισυλλογή γίνεται με τρία σκυβαλοφόρα οχήματα.

Τα σκύβαλα συλλέγονται δύο φορές την εβδομάδα από κάθε κατοικία και υποστατικό. Έχουμε διαχωρίσει την Αραδίππου σε δύο τομείς. Στον πρώτο τομέα τα σκύβαλα περισυλλέγονται Δευτέρα και Παρασκευή  και στον δεύτερο τομέα Τρίτη και Σάββατο. Αν θέλετε να μάθετε πότε μαζεύει ο Δήμος τα σκύβαλα από το σπίτι σας, πηγαίνετε στη δεξιά στήλη της αρχικής σελίδας και πατήστε στο κεφάλαιο «Πρόγραμμα συλλογής σκυβάλων».

Οι δημότες παρακαλούνται να τοποθετούν τα σκύβαλα τους σε κλειστούς πλαστικούς καλάθους για να αποφεύγεται η δυσοσμία και οχληρία στους δρόμους.

Επίσης πρέπει να μη τοποθετούν στους καλάθους σκυβάλων  ή στις συσκευασίες υλικών για ανακύκλωση παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά να τις παραδίδουν στα καταστήματα εισαγωγέων ηλεκτρικών συσκευών που είναι μέλη της WEEE Electrocyclosis Cyprus (περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα www.electrocyclosis.com.cy).

 

3. Καθαρισμός οικοπέδων και ανοικτών χώρων

Ο καθαρισμός των οικοπέδων και ανοικτών χώρων από χόρτα βλάστησης και άλλα άχρηστα αντικείμενα αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη.

Ο Δήμος, με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο και ανακοίνωση που στέλνεται σε κάθε κατοικία που βρίσκεται στα δημοτικά όριά του, υπενθυμίζει και καλεί τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων να προβούν στον καθαρισμό των πιο πάνω χώρων μέχρι το τέλος κάθε Απριλίου. Στις περιπτώσεις που δεν ανταποκριθούν οι ιδιοκτήτες, ο Δήμος καθαρίζει τα οικόπεδα και καλεί τον ιδιοκτήτη να καταβάλει τα σχετικά έξοδα.

 

4. Ανακύκλωση

Ο Δήμος Αραδίππου εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών (χαρτιά, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί), αφού συμβλήθηκε με την ιδιωτική εταιρεία Green Dot Cyprus. Κάθε Πέμπτη πρωί οι δημότες πρέπει να τοποθετούν τα ανακυκλώσιμα υλικά, εκτός από το γυαλί, στο πεζοδρόμιο της οικίας τους. Όλα τα χαρτιά πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό για το σκοπό αυτό σακούλι ή πλαστικό κουτί και τα υπόλοιπα σε άλλο ειδικό σακούλι ή κάλαθο. Τα γυαλιά δεν παραλαμβάνονται από το όχημα της εταιρείας, επειδή μπορούν να τραυματίσουν τους υπαλλήλους που θα τα συλλέγουν. Αντί να συλλέγονται από τα σπίτια όπως τα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, έχει γίνει διευθέτηση να τοποθετούν οι δημότες τα γυάλινα μπουκάλια τους κλπ σε ειδικά μεγάλα πλαστικά κουτιά που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα μέρη στον Δήμο, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σ’ αυτά. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο ειδικό φυλλάδιο που έχει εκδώσει ο Δήμος.

Προτρέπονται όλοι οι δημότες να συμμετάσχουν ενεργά στον θεσμό της ανακύκλωσης, αφού με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε το περιβάλλον μας.

 

5. Εγκαταλελειμμένα οχήματα

Σύμφωνα με τον «περί Δήμων Νόμο του 1985», Ν. 111/1985, εάν ένα όχημα παραμείνει σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για περίοδο πέραν των τριών εβδομάδων, θεωρείται εγκαταλελειμμένο.

Σε τέτοια περίπτωση ο Δήμος προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες που προνοεί το άρθρο 92Α του πιο πάνω νόμου για απομάκρυνσή του. Επιδίδει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή, όταν το όχημα είναι σε ιδιωτικό χώρο και στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του χώρου, να μετακινήσει το όχημα. Όταν το όχημα δεν μετακινηθεί μέσα σε 4 εβδομάδες, ο Δήμος μπορεί να το εκποιήσει.

 

6. Πράσινο σημείο  

Το πράσινο σημείο είναι μια δοκιμασμένη πρακτική που εφαρμόζεται με επιτυχία διεθνώς. Οι δημότες που θέλουν να απαλλαγούν από κλαδέματα, γρασίδια, χαλιά, έπιπλα, ξύλα και άλλα μεγάλα αντικείμενα που δεν συλλέγονται από το συνεργείο σκυβάλων μπορούν να τα μεταφέρουν στο πράσινο σημείο του Δήμου και να τα τοποθετήσουν στους μεγάλους κάδους (skips) που βρίσκονται στον χώρο αυτό.

 

7. Χώροι πρασίνου – πάρκα

Στον Δήμο υπάρχουν πάρκα, παιγνιδότοποι και νησίδες. Ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συντήρηση και αναβάθμισή τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο παιγνιδότοπος  που έχει κατασκευαστεί και διαμορφωθεί στον υφιστάμενο χώρο πρασίνου στην οδό Ομήρου, κοντά στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο. Σ’ αυτόν έχουν τοποθετηθεί παιχνίδια που τηρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Επίσης έχει κατασκευαστεί γήπεδο καλαθόσφαιρας και τένις.

Επιπρόσθετα έχουν κατασκευαστεί και γήπεδα φούτσαλ σε πάρκα στην περιοχή Κονή, Κρασά, της υπεραγοράς LIDL. Πέραν από τη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων πάρκων, μέσα στις προτεραιότητες του Δήμου και προσωπικά του ίδιου του Δημάρχου είναι η δημιουργία νέων πάρκων, τα οποία θα προσφέρουν αναψυχή και ψυχαγωγία στους δημότες και ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους μας

 

8. Πεζοδρόμια και φύτευση δέντρων

Η φύτευση δέντρων πάνω στα δημόσια πεζοδρόμια δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και γι’ αυτό απαγορεύεται. Όσοι από τους δημότες έχουν φυτέψει ήδη θάμνους πάνω στα πεζοδρόμια καλούνται να τους αφαιρέσουν και όσοι έχουν φυτέψει δέντρα να προβούν σε αυστηρό κλάδεμα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διακίνηση πεζών, ατόμων με ειδικές ανάγκες και η οδική ασφάλεια.

 

9. Πληροφορίες

Όταν δημότης διαπιστώσει μια παρανομία, π.χ. όταν δει κάποιους να πετούν σκύβαλα σε οικόπεδα, χωράφια, δρόμους κτλ., έχει ηθική, τουλάχιστον, υποχρέωση να ειδοποιήσει το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου για να βρει λύση στο πρόβλημα και ενδεχομένως να προωθήσει τη δίωξη των παραβατών. Οι δημότες μπορούν για το σκοπό αυτό να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα 24811085, 24811087 & 24811081 ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους αριθμούς και διεύθυνση για να πάρουν οποιαδήποτε πληροφορία για θέματα καθαριότητας.