Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι ένα πολύμορφο τμήμα, του οποίου κύρια ασχολία είναι η εξυπηρέτηση δημοτών μας που αντιμετωπίζουν διάφορα  κοινωνικής, κυρίως, φύσης προβλήματα. Συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Ευημερίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας  για την υλοποίηση των στόχων του Δήμου στον τομέα αυτό. Ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρει είναι:

Συνεργάζεται με το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα που αφορούν την υπηρεσία επιδομάτων, κατ΄οίκον φροντίδας, οικογένειας, αναπήρων, συνταξιούχων και άλλων υπηρεσιών.

Οργανώνει εκδηλώσεις που αφορούν ευάλωτες ομάδες δημοτών, όπως τη δημοτική αιμοδοσία, διαλέξεις, εκδρομές, επισκέψεις και άλλα.

Αναλυτικότερα το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη για τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 

 

Τηλέφωνο:  24811083, 24811081

Τηλεομοιότυπο:  24531786

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  -